Een homepage-sectie

Dit is een voorbeeld van een homepage-sectie. Homepage-secties kunnen elke pagina zijn behalve de homepage zelf, inclusief de pagina die je meest recente berichten toont.

Blog

Nachtvlinders in 2021

Half juli 2019 begon ik met het inventariseren van nachtvlinders in mijn tuin (LED-emmer en laken). Het jaar is bijna afgelopen en de teller staat nu op 172 soorten. In 2021 konden 33 soorten worden bijgeschreven. Welke soorten er gevonden zijn zie dan deze link.

Epirrita spec. op de LED-emmer

In de nacht van 26 op 27 oktober zat er één nachtvlinder bij de lamp op de LED-emmer. Het bleek een Epirrita spec. of te wel Herfstspanner, Novemberspanner of Bleke novemberspanner te zijn. Deze soorten (Epirrita dilutata/autumnata/christyi) zijn alleen op genitaliën te determineren. Het diertje is als nieuwe soort in de tuin waargenomen.

Contact

Stuur een bericht naar René Manger: