Nachtvlinders in maart 2020

In deze maand werden tijdens zeven nachten in totaal 120 nachtvlinders waargenomen. Hiervan werden de Kleine voorjaarsuilen (Orthosia cruda) het meest gezien, namelijk 84% . Tweestreepvoorjaarsuilen (Orthosia cerasi) 3%, Nunvlinders (Orthosia gothica) 6%, Populieren voorjaarsuil (Orthosia populeti) <1% en Variabele voorjaarsuilen (Orthosia incerta) 3%.

De teller staat per 26 maart 2020 op 67 soorten

Variabele voorjaarsuil (Orthosia incerta)