Waarnemingen 10 mei 2021

Berkenbrandvlerkvlinder, niet in de LED-emmer, maar tegen het huis aan in een spinnenweb

Na een eerste warme dag op 9 mei begint het soortenaantal te stijgen.

  • Berkenbrandvlerkvlinder
  • Bosbesuil
  • Tweestreepvoorjaarsuil
  • Hazelaaruil
  • Eikentandvlinder
  • Putauil
  • Voorjaarsdwergspanner