Nachtvlinders (Moth) in Thalfang BRD

In week 15 (april 2023) is er met lichtval en LED-emmers een zestal nachten lang nachtvlinders gevangen in Thalfang (Zuidwest Duitsland). Dit leverde 21 soorten en slechts twee microsoorten op. In totaal werden 371 individuen gevangen, meer dan de helft bestond uit Tweestreepvoorjaarsuil en Nunvlinder. Aardige vangsten waren Lichtgrijze uil, Populierenvoorjaarsuil, Rode vlekkenuil, Rozenspanner en Eikenvoorjaarsuil.

Tweestreepvoorjaarsuil 132
Nunvlinder 77
Kleine voorjaarsuil 30
Variabele voorjaarsuil 29
Kamperfoelie-uil 18
Voorjaarsdwergspanner 16
Bosbesuil 9
Dunvlerkspanner 6
Lichtgrijze uil 6
Rode vlekkenuil 6
Voorjaarsboomspanner 6
Vroege blokspanner 5
Dubbelstipvoorjaarsuil 4
Gewone spikkelspanner 4
Rozenspanner 4
Eikenvoorjaarsuil 2
Grote voorjaarsspanner 1
Halvemaanvlinder 1
Populierenvoorjaarsuil 1
Vroege spanner 1
Wachtervlinder 1
Bleke kaartmot 1
Voorjaarskortvleugelmot 11
Waargenomen soorten met aantallen (Thalfang, Duitsland week 15 in 2023)