Bruine grijsbandspanner nieuwe soort

Bruine grijsbandspanner 4-6-2021

In totaal vijf soorten in de LED-emmers. Nog steeds erg veel Meikevers. Het idee is dat deze met hun grootte en beweging de nachtvlinders in de weg zitten. Nieuw voor de tuin was de Bruine grijsbandspanner (Cabera exanthemata). De overige soorten waren een Gewone silene-uil (Hadena bicruris), een Vierbandspanner (Xanthorhoe ferrugata), Naaldboomspanner (Thera obeliscata) en een Drielijnuil (Charanyca trigrammica).

Nieuwe soort…… DRAAK!

Op 1 juni zeer veel Gewone meikevers in de LED-emmers. Toch nog een aantal nachtvlindersoorten, waaronder een nieuwe soort de Draak (Harpyia milhauseri)

De opbrengst van de Gewone meikever uit één LED-emmer

Waarnemingen 10 mei 2021

Berkenbrandvlerkvlinder, niet in de LED-emmer, maar tegen het huis aan in een spinnenweb

Na een eerste warme dag op 9 mei begint het soortenaantal te stijgen.

  • Berkenbrandvlerkvlinder
  • Bosbesuil
  • Tweestreepvoorjaarsuil
  • Hazelaaruil
  • Eikentandvlinder
  • Putauil
  • Voorjaarsdwergspanner