Resultaten 2020

Half juli 2019 begon ik met het inventariseren (LED-emmer in beide jaren + 4 x laken in 2020) van nachtvlinders in mijn tuin. Hoewel het seizoen op moment van schrijven nog niet helemaal afgelopen is staat de teller nu in totaal op 140 soorten. Voor details welke soorten er gevonden zijn dan deze link.

Aantal soorten per jaar

Nachtvlinders in juni 2020

Tijdens 9 nachten in de maand juni werden 18 macro nachtvlindersoorten waargenomen met in totaal 36 individuen. Dit zijn vier soorten minder dan er in de maand mei werden waargenomen. Er konden 6 nieuwe soorten aan de lijst worden toegevoegd. De nieuwe soorten: Dwergstipspanner, Ringelrups, Gevlekte zomervlinder, Randvlekuil, Ratelaarspanner en Zwartbandspanner.

Nachtvlinders in mei 2020

Tijdens 14 nachten in de maand mei werden 22 macro nachtvlindersoorten waargenomen met in totaal 47 individuen. In de eerste helft van de maand werden slechts twee nachtvlinders waargenomen. De tweede helft van de maand konden er in totaal 14 nieuwe soorten voor deze locatie aan de lijst worden toegevoegd. De nieuwe soorten: Agaatvlinder, Dennenspanner, Drielijnuil, Gerimpelde spanner, Gewone silene-uil, Gewone worteluil, Meriansborstel, Naaldboomspanner, Rietgrasuil, Silenespanner, Taxusspikkelspanner, Variabele grasuil, Vogelwiekje en Wapendrager.

Nachtvlinders in april 2020

In de maand april werden in elf bemonsteringen 14 soorten nachtvlinders in de val gevonden.  Lage aantallen met in totaal 44 exemplaren. Er werden nieuwe soorten gevonden zoals: Eikentandvlinder, Gewone spikkelspanner, Hopsnuituil, Maantandvlinder, Psi-uil/Drietand, Voorjaarsdwergspanner en Vroege spanner. De Kleine voorjaarsuil werd het meest (>40%) van de waarnemingen) aangetroffen. Een Spurrie-uil werd in huis waargenomen.

Enkele nieuwe nachtvlindersoorten in 2020
Aantal nachtvlindersoorten in april 2020