Nachtvlinders in april 2020

In de maand april werden in elf bemonsteringen 14 soorten nachtvlinders in de val gevonden.  Lage aantallen met in totaal 44 exemplaren. Er werden nieuwe soorten gevonden zoals: Eikentandvlinder, Gewone spikkelspanner, Hopsnuituil, Maantandvlinder, Psi-uil/Drietand, Voorjaarsdwergspanner en Vroege spanner. De Kleine voorjaarsuil werd het meest (>40%) van de waarnemingen) aangetroffen. Een Spurrie-uil werd in huis waargenomen.

Enkele nieuwe nachtvlindersoorten in 2020
Aantal nachtvlindersoorten in april 2020

Nachtvlinders in maart 2020

In deze maand werden tijdens zeven nachten in totaal 120 nachtvlinders waargenomen. Hiervan werden de Kleine voorjaarsuilen (Orthosia cruda) het meest gezien, namelijk 84% . Tweestreepvoorjaarsuilen (Orthosia cerasi) 3%, Nunvlinders (Orthosia gothica) 6%, Populieren voorjaarsuil (Orthosia populeti) <1% en Variabele voorjaarsuilen (Orthosia incerta) 3%.

De teller staat per 26 maart 2020 op 67 soorten

Variabele voorjaarsuil (Orthosia incerta)